Δικαιούστε χρήματα από το ταμείο σας;

Όλοι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια.

Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη.

Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Επίσης, προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας γυαλιά για τους ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, όχι όμως δύο ζευγάρια (ένα μυωπίας και ένα πρεσβυωπίας).

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Ιατρική γνωμάτευση οφθαλμιάτρου του ΕΟΠΥΥ, του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου. Η γνωμάτευση μπορεί να έχει εκδοθεί και από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ οφθαλμίατρο ή πιστοποιημένο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε αυτή θα αναφέρεται η πάθηση, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός).

2. Θεώρηση της συνταγής από τον ελεγκτή γιατρό του ΕΟΠΠΥ. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.

3. Απόδειξη πώλησης από το μηχανογραφικό σύστημα του καταστήματος οπτικών ή από φορολογική ταμειακή μηχανή, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη πώλησης από ταμειακή μηχανή, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου, τότε θα υποβάλλεται συμπληρωματικά της απόδειξης ταμειακής μηχανής και απόδειξη πώλησης από αθεώρητο μπλοκ του οπτικού.

Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιάτρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας CE.

4. Υποβολή δικαιολογητικών: Οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), από τις οποίες θα γίνεται και η εκκαθάριση και απόδοση των αναφερόμενων ποσών. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα.

α) Απόδειξη οπτικού
β) Βεβαίωση οπτικού
γ) Θεωρημένη συνταγή γιατρού και σφραγισμένη από τον οπτικό
δ) Τραπεζικός λογαριασμό ασφαλισμένου

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 8011177700

Subscribe to our newsletter

Check out our news and offers